Jarní seminář 2023 – Zaměřený na kódování diagnóz a využití aplikace PVD

V polovině měsíce dubna 2023 proběhly odborné semináře společnosti ICZ a.s., které se týkaly problematiky kódování diagnóz a využití aplikace PVD.

O semináře byl vždy zájem, proto jsme se rozhodli po poměrně krátké době semináře zopakovat a přednést Vám nové zajímavé podněty a otevřít i témata nová. Celkem semináře navštívilo přibližně téměř 90 kodérů, lékařů či kontrolérů z více než 45-ti různých subjektů.

Ing. Lenka Dezortová v úvodu připomněla, že semináře se zúčastňují různí lidé s různým zaměřením a s různými pohledy na věc, proto jsou právě tato setkání přínosnější než on-line verze seminářů. Zároveň je nutné podotknout, že aplikace PVD se neustále vyvíjí, vylepšuje a přizpůsobuje potřebám uživatelů.

Odborný konzultant, MUDr. Petr Tůma, se v první části soustředil na Obtížné oblasti kódování a jejich aktuální pohled, jelikož se po vydání nových Pravidel kódování diagnóz pro rok 2023 některé podmínky změnily. kde se mimo jiné diskutovalo nad zrušením či nezrušením některých Z kódů. Další téma se zaměřením na UPV s ohledem na změny ve vykazování v roce 2023. Následovala prezentace s názvem Přetrvávající problémy s interpretací pravidla pro HDG.

Taktéž měl připraveno několik příkladů, jak lze jednoduše v Aplikaci PVD vyhledávat DRG informace – a to jak u jednotlivých kódů diagnózy, tak u DRG bází. Tato prezentace byla připravena především v souvislosti s poslední aktualizací aplikace.

V Praze po krátké přestávce Ing. Kateřina Rašková připomněla existenci vzdělávací platformu EDU ICZ – proč vznikla, co obsahuje a kdo patří mezi hlavní přispěvatele a jaké jsou nejnovější příspěvky. V Ostravě tuto digitální knihovnu představila Lenka Dezortová.

Na závěr jsme účastníkům představili téma úplně nové a to Ukazatele kvality. MUDr. Petr Tůma toto téma poměrně zajímavě zpracoval i z pohledu na vývoj v ČR až do současnosti. V Praze požádal paní MUDr. Helenu Rathousovou z KZP (Kancelář zdravotního pojištění z.s.) o doplnění k celému tématu, za což velmi děkujeme. Po krátké diskuzi byl seminář ukončen.

Věříme, že semináře byly přínosem do Vaší praxe a těšíme se na Vás při dalším podobném setkání.

Na závěr pouze poznámka, že do 30. 4. probíhá veřejná oponentura návrhu diagnóz nepřípustných na pozici HDG v systému CZ-DRG. Více informací zde.

Úvodní prezentace: Úvod – produkty PVD a EDU

Lenka Dezortová, Kateřina Rašková