Web MKN-kódování

MKN kódování je portálová platforma pro komunitní výměnu informací a edukaci v oblasti vykazování.

Snahou je vytvořit v ČR ojedinělou znalostní platformu pro výměnu zkušeností z oblasti kódování diagnóz a vyvinout tak chytrý nástroj, který zdravotníkům zásadně ulehčí jejich práci.

S ohledem na vzrůstající aktivitu revizních lékařů zdravotních pojišťoven v oblasti DRG, tedy zejména v kódování diagnóz, je potřeba se stále věnovat přesnosti kódování. Toho není možné dosáhnout bez respektování poznámek a směrnic MKN-10.

S ohledem na rozsáhlost problematiky kódování a její neustálý dynamický vývoj, jsme pro Vás připravili tento web, který Vám umožní:

  • Seznámit se s aplikací PVD, která výrazným způsobem zjednodušuje a zefektivňuje proces vykazování
  • Sledovat informace o novinkách souvisejících s tématem kódování
  • Sdílet své názory a znalosti prostřednictvím diskusního fora

Děkujeme, že používáte tento web a aktivně se podílíte na tvorbě jeho obsahu.

O kódování

Představení problematiky kódování v kostce

MKN-10, tedy Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů (anglicky ICD – International Classification of Diseases and Related Health Problems), představuje kodifikovaný systém označování a klasifikace lidských onemocnění, poruch a zdravotních problémů. Současná podoba, publikovaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO), představuje všestrannou a nezbytnou pomůcku pro řízení zdravotní politiky a pro výkaznictví ve vztahu k zdravotním pojišťovnám.

Historie

Počátek ICD se datuje k roku 1893, kdy vznikla Bertillonova klasifikace. Poté vznikaly různé verze (ICD-1 až současná ICD-10). Roky zavedení jednotlivých národních modifikací v jednotlivých státech se mohou lišit, ale ICD-1 se pojí s rokem 1900.

Současná verze ICD a další vývoj:

  • ICD-10 1993 (na přípravě této revize se již aktivně podílela Česká republika)
  • ICD-11 První koncept byl připraven v roce 2010 a publikace se očekává v roce 2018

V České republice je klasifikace MKN-10 v platnosti od roku 1994 a provádějí se průběžné celkové revize a aktualizace klasifikace dle potřeby vývoje vykazování diagnóz. Změny poplatné vývoji mezi lety 2004 a 2013 (platné k 1. 1. 2013 a dříve) obsahuje nová verze, která je promítnuta do nového definičního manuálu DRG platného právě od 1. 1. 2013.

Nutno říci, že MKN (ICD) jako taková je v neustálém vývoji a další změny MKN-10 se chystají na rok 2018.

JAK MI APLIKACE PVD USNADNÍ PRÁCI
O ČEM SE DISKUTUJE VE FÓRU
CHCI SE STÁT ČLENEM MKN KÓDOVÁNÍ