Web MKN-kódování

MKN kódování je portálová platforma pro komunitní výměnu informací a edukaci v oblasti vykazování.

Snahou je vytvořit v ČR ojedinělou znalostní platformu pro výměnu zkušeností z oblasti kódování diagnóz a vyvinout tak chytrý nástroj, který zdravotníkům zásadně ulehčí jejich práci.

S ohledem na vzrůstající aktivitu revizních lékařů zdravotních pojišťoven v oblasti DRG, tedy zejména v kódování diagnóz, je potřeba se stále věnovat přesnosti kódování. Toho není možné dosáhnout bez respektování poznámek a směrnic MKN-10.

S ohledem na rozsáhlost problematiky kódování a její neustálý dynamický vývoj, jsme pro Vás připravili tento web, který Vám umožní:

  • Seznámit se s aplikací PVD, která výrazným způsobem zjednodušuje a zefektivňuje proces vykazování
  • Sledovat informace o novinkách souvisejících s tématem kódování
  • Sdílet své názory a znalosti prostřednictvím diskusního fora

Děkujeme, že používáte tento web a aktivně se podílíte na tvorbě jeho obsahu.

O kódování

Představení problematiky kódování v kostce

MKN-10, tedy Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů (anglicky ICD – International Classification of Diseases and Related Health Problems), představuje kodifikovaný systém označování a klasifikace lidských onemocnění, poruch a zdravotních problémů. Současná podoba, publikovaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO), představuje všestrannou a nezbytnou pomůcku pro řízení zdravotní politiky a pro výkaznictví ve vztahu k zdravotním pojišťovnám.

Historie

Počátek ICD se datuje k roku 1893, kdy vznikla Bertillonova klasifikace. Poté vznikaly různé verze (ICD-1 až současná ICD-10). Roky zavedení jednotlivých národních modifikací v jednotlivých státech se mohou lišit, ale ICD-1 se pojí s rokem 1900.

Současná verze ICD a další vývoj:

  • ICD-10 1993 (na přípravě této revize se již aktivně podílela Česká republika)
  • ICD-11 První koncept byl připraven v roce 2010, ale k finální publikaci došlo až v roce 2018

V České republice je klasifikace MKN-10 v platnosti od roku 1994 a provádějí se průběžné celkové revize a aktualizace klasifikace dle potřeby vývoje vykazování diagnóz. Změny poplatné vývoji mezi lety 2004 a 2013 (platné k 1. 1. 2013 a dříve) obsahuje nová verze, která je promítnuta do nového definičního manuálu DRG platného právě od 1. 1. 2013. 

Dalším milníkem byl den 18. 12. 2020, kdy byla vydána aktualizace nové verze CZDRG 3.0, revize 1, platné od 1. 1. 2021.

Nutno říci, že MKN (ICD) jako taková je v neustálém vývoji a určité změny MKN-10 se provádí téměř každý rok.