Aplikace PVD – více informací

Pomocník pro vykazování diagnóz (dále jen „PVD“)  je unikátní softwarový nástroj, který umožňuje prohlížení Vašich dat z oblasti Mezinárodní klasifikace nemocí, Definičního manuálu CZ-DRG včetně Pravidel kódování diagnóz v systému CZ-DRG, Orpha kódů včetně synonym. Výsledkem je možnost využívat celou řadu vyhledávacích funkcí tohoto softwarového nástroje pro pohodlnou práci kodérů v oblasti vykazování diagnóz.

Užití produktu PVD pro vykazování diagnóz je podmíněno užitím výstupů třetích stran uvedených v tomto dokumentu Vámi jako uživateli.  Společnost ICZ a.s. neodpovídá za užití výstupů třetích stran Vámi jako uživateli a ani za obsah žádných serverů či služeb třetích stran, za žádné odkazy obsažené na serverech či ve službách třetích stran ani za změny nebo aktualizace serverů či služeb třetích stran.

Jak to funguje:

Budete-li chtít v aplikaci PVD užívat českou verzi Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (dále jen „MKN-10“),  je nutné, abyste Vy jako uživatel vyhověl podmínkám Ministerstva zdravotnictví na využívání elektronické verze  MKN 10.  Při prvním spuštění aplikace si pak pro Vaše potřeby z webové adresy ÚZIS stáhnete veřejně publikovanou verzi MKN 10, a to:

  1. Tabelární část MKN10 ve formátu PDF
  2. Abecední seznam MKN10 ve formátu PDF

PVD bude při dalších přihlášeních pracovat jako prohlížeč těchto vašich kopií publikovaných souborů.

V rámci aplikace je umožněno prohlížení dalších informací z různých zdrojů. Využíváním aplikace souhlasíte s dodržováním příslušných autorských práv a licenčních podmínek. Jedná se zejména o informace o CZ-DRG, Orpha kódech a další.

Budete-li chtít v aplikaci PVD prohlížet i Definiční manuál CZ-DRG (PVD má připraveny funkce na vyhledávání informace, zda je diagnóza komplikací či komorbiditou z pohledu CZ-DRG), je nutné, aby vaše organizace měla platnou licenční smlouvu s Ministerstvem zdravotnictví na využívání CZ-DRG. V případě že Licenční smlouvu máte, budete požádáni o vaši kopii přílohy C Definičního manuálu CZ-DRG. PVD pak bude pracovat jako prohlížeč této vaší kopie přílohy. V případě, že Vaše organizace nemá platnou licenční smlouvu, nebudou se Vám data z tohoto zdroje při prohlížení zobrazovat.

PVD zároveň funguje jako prohlížeč Metodiky kódování pro využití v CZ-DRG, která je úředním dílem a je veřejně dostupná na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Do Aplikace PVD byly integrovány odkazy na pravidla kódování CZ-DRG, odkazy na Kodérský manuál a příklady kódování, které mohou kodéři využívat k efektivnímu kódování. Na základě těchto rozšíření poskytuje Aplikace PVD další benefity, které chceme s výhledem do budoucna dále upravovat.

Výhodou PVD je vyšší efektivita pracovníků, kteří kódují nebo kódování kontrolují („mají vše na jednom místě“). Díky využití všech informací dochází ke snížení chybovosti při kódování, tím je možné předejít problémům při revizích. Ve sporných případech revizní lékaři také využívají Aplikaci PVD.

Oceníme, pokud nám napíšete o Vašich zkušenostech s Aplikací PVD nebo zašlete podněty pro další rozvoj. Za Vaše reakce budeme opravdu rádi.

Autorská práva a licence

Používáním Pomocníka pro vykazování diagnóz (PVD) se zavazuje dodržovat autorská práva a podmínky týkající se všech používaných klasifikací v rámci PVD.

Uživatelé aplikace nejsou oprávněni PVD či jakoukoliv jeho část (včetně jakékoliv databáze) rozmnožovat, rozšiřovat nebo jinak přenechat či umožnit jeho i dočasné užití třetí osobě. Objednatel, resp. jeho zaměstnanci jsou dále povinni užívat PVD a jeho obsah pouze k interním účelům. Zejména pak není oprávněn obsah PVD vytěžovat pro účely jeho dalšího přeprodeje třetím osobám.

  • S ohledem na použití PVD v oblasti MKN je Objednatel povinen dodržovat autorská práva a podmínky týkající se Mezinárodní klasifikace nemocí uvedených na stránkách ÚZIS.
  • V případě využívání PVD v oblasti CZ-DRG je Objednatel povinen dodržovat autorská práva a podmínky uvedené na stránkách MZČR.
  • V případě využívání PVD pro oblast informací o Orpha kódech vzácných onemocnění je Objednatel povinen dodržovat autorská práva uvedená na webových stránkách VZP a autorská práva ohledně Číselníků preferovaných názvů onemocnění a synonym dle terminologie Orphanet/Orpha codes na stránkách ÚZIS.
  • V případě využívání PVD pro oblast prohlížení Pokynů ke kódování onemocnění COVID-19 je Objednatel povinen dodržovat autorská práva uvedená na webových stránkách ÚZIS.
  • V případě využívání PVD jako prohlížeče informací o CZ-DRG z přílohy C vaší kopie Definičního manuálu CZ-DRG jste povinni dodržovat licenční ujednání uvedená v platné licenční smlouvě uzavřené Vámi jako uživateli na Definiční manuál CZ-DRG.
  • V případě využívání Metodiky kódování pro využití v CZ-DRG jako úředního díla ÚZIS berete na vědomí její využití v rámci PVD.

Seznam zdrojů zobrazovaných v aplikaci PVD

Seznam zdrojů zobrazovaných v aplikaci PVD naleznete zde.