Aplikace PVD – více informací

Pomocník pro vykazování diagnóz (dále jen „PVD“)  je unikátní softwarový nástroj, který umožňuje prohlížení Vašich dat z oblasti Mezinárodní klasifikace nemocí, Definičního manuálu IR-DRG a Metodiky kódování diagnóz pro využití v IR DRG. Výsledkem je možnost využívat celou řadu vyhledávacích funkcí tohoto softwarového nástroje pro pohodlnou práci kodérů v oblasti vykazování diagnóz.

Užití produktu PVD pro vykazování diagnóz je podmíněno užitím výstupů třetích stran uvedených v tomto dokumentu Vámi jako uživateli.  Společnost ICZ a.s. neodpovídá za užití výstupů třetích stran Vámi jako uživateli a ani za obsah žádných serverů či služeb třetích stran, za žádné odkazy obsažené na serverech či ve službách třetích stran ani za změny nebo aktualizace serverů či služeb třetích stran.

Jak to funguje:

Budete-li chtít v aplikaci PVD užívat českou verzi Mezinárodní klasifikace nemocía přidružených zdravotních problémů (dále jen „MKN-10“),  je nutné, abyste Vy jako uživatel vyhověl podmínkám Ministerstva zdravotnictví na využívání elektronické verze  MKN 10.  Při prvním spuštění aplikace si pak pro Vaše potřeby z webové adresy ÚZIS stáhnete veřejně publikovanou verzi MKN 10, a to:

  1. Tabelární část MKN10 ve formátu PDF
  2. Abecední seznam MKN10 ve formátu PDF

 PVD bude při dalších přihlášeních pracovat jako prohlížeč těchto vašich kopií publikovaných souborů.

Budete-li chtít v aplikaci PVD prohlížet i Definiční manuál DRG (PVD má připraveny funkce na vyhledávání informace, zda je diagnóza komplikací či komorbiditou z pohledu DRG), je nutné, aby vaše organizace měla platnou licenční smlouvu s Ministerstvem zdravotnictví na využívání IRDRG. V případě že Licenční smlouvu máte, budete požádáni o vaši kopii přílohy C Definičního manuálu IR DRG. PVD pak bude pracovat jako prohlížeč této vaší kopie přílohy. V případě, že Vaše organizace nemá platnou licenční smlouvu, nebudou se Vám data z tohoto zdroje při prohlížení zobrazovat.

PVD zároveň funguje jako prohlížeč Metodiky kódování pro využití v DRG, která je úředním dílem a je veřejně dostupná na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Do Aplikace PVD byly integrovány odkazy na pravidla kódování, odkazy na Kodérský manuál a příklady kódování, které mohou kodéři využívat k efektivnímu kódování. Na základě těchto rozšíření poskytuje Aplikace PVD další benefity, které chceme s výhledem do budoucna dále upravovat.

Výhodou PVD je vyšší efektivita pracovníků, kteří kódují nebo kódování kontrolují („mají vše na jednom místě“). Díky využití všech informací dochází ke snížení chybovosti při kódování, tím je možné předejít problémům při revizích. Ve sporných případech revizní lékaři také využívají Aplikaci PVD.

Oceníme, pokud nám napíšete o Vašich zkušenostech s Aplikací PVD nebo zašlete podněty pro další rozvoj. Za Vaše reakce budeme opravdu rádi.

Autorská práva a licence

Používáním Pomocníka pro vykazování diagnóz souhlasíte s následujícími podmínkami:

S ohledem na použití PVD při prohlížení vašich kopií publikovaných částí MKN10 jste povinni dodržovat autorská práva a podmínky týkající se Mezinárodní klasifikace nemocí uvedených na stránkách ÚZIS (http://www.uzis.cz/cz/mkn/kontakt.html)

V případě využívání PVD jako prohlížeče přílohy C vaší kopie Definičního manuálu jste povinni dodržovat licenční ujednání uvedená v platné licenční smlouvě uzavřené Vámi jako uživateli na Definiční manuál IR DRG.

V případě využívání Metodiky kódování pro využití v DRG jako úředního díla ÚZIS berete na vědomí její využití v rámci PVD.

ZPĚT