Kódování diagnóz – běh na dlouhou trať

V polovině měsíce října 2022 proběhly po delší pauze způsobené covidem-19 odborné semináře společnosti ICZ a.s., které se týkaly problematiky kódování diagnóz dle MKN-10 a CZ-DRG. Tento cyklus seminářů je dlouhodobě pojmenován jako „Běh na dlouhou trať“, protože kódování chápeme jako neustálý a vyvíjející se proces.

O semináře byl vždy zájem. Nicméně letos se kapacita ve všech 3 termínech naplnila do 3 dnů. Celkem semináře navštívilo přibližně 140 kodérů, lékařů či kontrolérů z více než 80-ti různých subjektů. Semináře jsme organizovali jako obvykle výhradně pro uživatele Aplikace PVD (Pomocník pro vykazování diagnóz) s cílem představit změny v oblasti kódování platné v roce 2023. Účastníci těchto seminářů tak mají možnost připravit se na změny, které je v příštím roce čekají, a zkonfrontovat si svůj názor na výklad těchto změn nejen s přednášejícím, ale i vzájemně mezi sebou.

Ing. Lenka Dezortová v úvodu připomněla, že Aplikace PVD se neustále vyvíjí, vylepšuje a přizpůsobuje potřebám uživatelů. Hlavní snahou ICZ a.s. stále zůstává mít vše potřebné pro kódování na jednom místě.

Odborný konzultant, MUDr. Petr Tůma, se v první části soustředil na Obtížné oblasti kódování. Taktéž měl připraveno několik příkladů, jak lze jednoduše v Aplikaci PVD vyhledávat DRG informace – a to jak u jednotlivých kódů diagnózy, tak u DRG bází. Tato prezentace byla připravena především v souvislosti s poslední aktualizací aplikace.

V Praze po krátké přestávce Ing. Kateřina Rašková představila poměrně novou vzdělávací platformu EDU ICZ – proč vznikla, co obsahuje a kdo patří mezi hlavní přispěvatele. V Brně tuto digitální knihovnu představila Lenka Dezortová.

Na závěr jsme informovali účastníky semináře o připravovaných změnách v Metodice kódování pro rok 2023. MUDr. Petr Tůma toto téma podrobně zpracoval a po krátké diskuzi byl seminář ukončen.

Věříme, že semináře byly přínosem do Vaší praxe a těšíme se na Vás při dalším podobném setkání.

Úvodní prezentace Lenky Dezortové: PVD semináře – úvodní informace

Lenka Dezortová, Kateřina Rašková