ICZ Kódování diagnóz – běh na dlouhou trať

Na začátku prosince 2023 opět proběhly odborné semináře společnosti ICZ a.s., které se týkaly problematiky kódování diagnóz dle MKN-10 a CZ-DRG. Tento cyklus seminářů je dlouhodobě pojmenován jako „Běh na dlouhou trať“, protože kódování vnímáme jako neustálý a vyvíjející se proces a jsme rádi, že mnoho z účastníků „běží“ již několik let s námi.

O semináře je vždy zájem, za což jsme rádi. Celkem semináře navštívilo v lokalitě Brno (5. 12. 2023) a Praha (7. 12. 2023) přibližně 130 kodérů, lékařů či controllerů z více než 90-ti různých subjektů. Semináře jsme organizovali jako obvykle výhradně pro uživatele Aplikace PVD (Pomocník pro vykazování diagnóz) s cílem představit nejenom změny v oblasti kódování platné v roce 2024. Účastníci těchto seminářů tak mají možnost připravit se na změny, které je v příštím roce čekají, a zkonfrontovat si svůj názor na výklad těchto změn nejen s přednášejícím, ale i vzájemně mezi sebou.

Po krátkém přivítání, se v první části odborný konzultant, MUDr. Petr Tůma, soustředil na Změny v Pravidlech kódování diagnóz a vykazování DRG markerů pro rok 2024. Tyto změny byly rozděleny do tří oblastí: Dopady v DRG klasifikaci při nedodržení povinnosti vykázat doplňkové informace; Změny věcné; Změny formální. Další témata se týkala Změn algoritmu klasifikace CZ-DRG a Změn v úhradovém systému akutní lůžkové péče orientačně.

Po přestávce byly představeny všechny související produkty jako je ICZ AMIS*MIS, kódovací excel, uskutečněné kurzy kódování, digitální knihovnu EDU ICZ a samozřejmě i Aplikaci PVD. I tento produkt se neustále vyvíjí, vylepšuje a přizpůsobuje potřebám uživatelů. Hlavní snahou týmu PVD stále zůstává mít vše potřebné pro kódování na jednom místě. V Brně tyto informace slyšeli účastníci od Lenky Dezortové a v Praze od Kateřiny Raškové.

Následoval druhý odborný blok, který si MUDr. Petr Tůma připravil, a ten se týkal standardu propouštěcí zprávy – a to český a evropský.

Na závěr semináře byl Lenkou Dezortovou představen nově vznikající produkt AVD (Asistent vykazování diagnóz), který by mohl být použit a vnímán jako nový klinický kodér do týmu. Po krátké diskuzi byl seminář ukončen.

Věříme, že semináře byly přínosem do Vaší praxe a těšíme se na Vás při dalším podobném setkání.

Pozvánka s programem 2023

Lenka Dezortová, Kateřina Rašková