Seminář Úhradová vyhláška 2019 pořádaný týmem MIS, sekcí HEA, společností ICZ

Ve druhé polovině ledna letošního roku se konaly tradiční semináře na téma „Úhradová vyhláška 2019 a její dopady na financování nemocnic“. Oddělení Manažerských informačních systémů pořádá tento odborný vzdělávací seminář již sedmým rokem a řada zdravotnických profesionálů na základě tohoto zpracování úhradové vyhlášky pracuje v průběhu celého roku.

Semináře v letošním roce navštívilo celkem 120 posluchačů z více než 50 subjektů, jednalo se o zástupce z řad vedení zdravotnických zařízení, krajských úřadů a zdravotních pojišťoven.

Cílem seminářů je srozumitelně interpretovat aplikaci změn úhradové vyhlášky pro daný rok v praxi. Odborný konzultant ICZ a.s., Ing. Jiří Noháček, prezentoval praktické dopady na financování hospitalizační a ambulantní péče. Odborní řešitelé představili aktualizace produktu ICZ AMIS*MIS pro rok 2019 a novinky v dané oblasti.

Abychom vyhověli velkému zájmu o tyto semináře, pořádáme je ve dvou lokalitách – Praha a Brno, avšak v Praze rovnou dvakrát. Tato setkání jsou přínosná z důvodu osobního kontaktu s našimi klienty a slouží i ostatním zájemcům jako inspirace k seznámení se s prostředím ICZ a.s. a získání důvěry v naše produkty.

Přednášející Ing. Jiří Noháček v konferenčím sále v Brně