Seminář Úhradová vyhláška 2023 pořádaný týmem MIS, sekcí HEA, společností ICZ

Na začátku letošního roku se konaly tradiční semináře na téma „Úhradová vyhláška 2023 a její dopady na financování nemocnic“. Společnost ICZ a.s. pořádá tento odborný vzdělávací seminář již desátým rokem (vloni on-line formou) a řada zdravotnických profesionálů na základě tohoto zpracování úhradové vyhlášky pracuje v průběhu celého roku.

Letos byla organizace semináře hladká – žádné přírodní kalamity ani nemoc přednášejícího :). Semináře tak navštívilo celkem 110 posluchačů z téměř 70 subjektů. Jednalo se především o zástupce z řad vedení zdravotnických zařízení, krajských úřadů a zdravotních pojišťoven. Účastníci se s námi mohli setkat v Ostravě (10. 1), Brně (11. 1.) nebo Praze (17. 1.).

Cílem seminářů bylo interpretovat aplikaci změn úhradové vyhlášky pro daný rok. Odborný konzultant, Ing. Jiří Noháček, prezentoval praktické dopady na financování hospitalizační péče. Ambulantní a následnou péči poprvé a velmi zdařile zpracovala kolegyně, RNDr. Simona Kubíčková, Ph.D.

Semináře pořádáme hlavně pro uživatele manažerského informačního systému ICZ AMIS*MIS a dále pro uživatele Aplikace PVD či EDU ICZ. Tato setkání jsou přínosná z důvodu osobního kontaktu s Vámi a slouží k seznámení se s prostředím ICZ a.s. a získání důvěry v naše produkty.

Program UV 2023

  • Úvod (Lenka Dezortová)
  • Dopady na financování nemocnic – hospitalizační část (Jiří Noháček)
  • Dopady na financování nemocnic – ambulantní část (Simona Kubíčková)
  • Připravované změny v ICZ AMIS*MIS (Simona Kubíčková)
  • Závěr (Lenka Dezortová)
Úvodní projektová prezentace Lenky Dezortové