Seminář Úhradová vyhláška 2024 pořádaný týmem MIS, sekcí HEA, společností ICZ

Na začátku letošního roku se konaly tradiční semináře na téma „Úhradová vyhláška 2024 a její dopady na financování nemocnic“. Společnost ICZ a.s. pořádá tento odborný vzdělávací seminář již jedenáctým rokem a řada zdravotnických profesionálů na základě tohoto zpracování úhradové vyhlášky pracuje v průběhu celého roku.

Semináře navštívilo celkem 120 posluchačů z téměř 90 subjektů. Jednalo se především o zástupce z řad vedení zdravotnických zařízení, krajských úřadů a zdravotních pojišťoven. Účastníci se s námi mohli setkat v Ostravě (09. 1), Brně (10. 1.), Praze (11. 1.) a ve Zlíně (17.1.).

Cílem seminářů bylo interpretovat aplikaci změn úhradové vyhlášky pro daný rok. Odborný konzultant, Ing. Jiří Noháček, prezentoval v některých lokalitách určitý souhrn a nadhled před každou částí. Následně Hospitalizace i Ambulantní a následnou péči zpracovala RNDr. Simona Kubíčková, Ph.D.

Semináře pořádáme především pro uživatele manažerského informačního systému ICZ AMIS*MIS a dále pro uživatele Aplikace PVD či EDU ICZ. Tato setkání jsou přínosná z důvodu osobního kontaktu s Vámi a slouží k seznámení se s prostředím ICZ a.s. a získání důvěry v naše produkty.

Program UV 2024

1. část: 9.00 – 10.30

  • Úvod
  • ÚV 2024 – HOSPITALIZACE
  • Přestávka na kávu

2. část: 10.50 – 12.00

  • EDU, AVD informace
  • ÚV 2024 – AMBULANCE
  • Ukončení pro nonMIS

3. část: 12.10 – 12.40

  • Výnosový Excel
  • Kódovací Excel
  • Ukončení pro zákazníky ICZ AMIS*MIS