Kódování příznaků je nyní řešeno pravidlem, které odkazuje na seznam příznaků. Nelze ale asi čekat, že se lékaři budou řídit tímto seznamem. Je seznam příznaků dobrý nápad? (V žádné jiné zemi takový seznam neexistuje.)

Téma připravil Dr. Petr Tůma a bude diskuzi dále sledovat po odborné stránce.