Diskuze se vztahuje k revizním nálezům, které můžete najít přímo v Aplikaci PVD v záložce Revize.