Aplikace PVD

Pomocník pro vykazování diagnóz

Skupina ICZ se snaží pomoci zdravotníkům

Aktuální mimořádná opatření Vlády České republiky bezprostředně narušují osobní a současně tedy i pracovní život. Pokud je to alespoň trochu možné a situace to dovoluje, měli by lidé a zároveň firmy zůstat u toho, co běžně dělají. Tak jako divadla šijí roušky, lihovary míchají dezinfekci, tak i my jako IT firma jsme přemýšleli, jak bychom mohli pomoci tím, co umíme nejlépe – tedy nějakým SW či HW řešením, které by usnadnilo práci momentálně nejvytíženějším osobám (lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům). Za současné situace jsme se rozhodli zdarma zpřístupnit Aplikaci PVD všem zdravotníkům, kodérům a THP pracovníkům všech zdravotnických zařízení a pojišťoven v České republice po dobu trvání mimořádných opatření. Aplikace byla k 11. 3. 2020 aktualizována a mimo jiné byl přidán kód pro COVID 19 (podezření U69.75, onemocnění U07.1) a vloženy instrukce ÚZIS pro kódování tohoto onemocnění.

SPUSTIT APLIKACI

Aplikace PVD

Aplikace PVD posouvá možnosti kódování diagnóz na novou úroveň z pohledu rychlosti, přesnosti a bezchybnosti. Poskytuje množství algoritmů pro vyhledávání a výsledky zobrazuje v hypertextové podobě s možností dalšího odkazování. Samozřejmostí je také zobrazení všech příslušných poznámek, inclusiv a exclusiv.

PRODUKTOVÝ LIST

Výhody aplikace

  • Významná časová úspora

  • Eliminace chyb při vykazování poskytnuté péče

  • Veškeré potřebné informace na jednom místě

  • Podpora správného vykazování, která vede k optimalizaci příjmů a minimalizaci sankcí

Jak aplikace funguje

Aplikace PVD nabízí vyhledávání a zobrazení těchto informací:

  • MKN 10 tabelární seznam, abecední seznam, tabulka novotvarů a tabulka léků a chemikálií
  • Metodika kódování pro využití v DRG
  • Důležité informace o diagnóze z pohledu DRG
  • Doporučené postupy kódování
VÍCE INFORMACÍ
HelpDesk pro zákazníky PVD

Uživatelé aplikace

Thomayerova nemocnice

“PVD mi umožňuje rychlejší vyhledávání a orientaci v MKN-10, a to jak v abecedním seznamu, tak v tabelární části.”

Mgr. Jindra Novotná, odd. DRG

Nemocnice Strakonice

“Aplikaci PVD používám denně. Jsem velice spokojena s rychlostí vyhledávání diagnóz proti knižní verzi.”

Dagmar Paterová, DRG kodér

Fakultní nemocnice Plzeň

“PVD nástroj používám při kontrolách vykazování diagnóz lékaři. Velmi rychle a jednoznačně se dá vyhledat správný kód.”

Ing. Tereza Cubrová, controlling

Fakultní nemocnice Hradec Králové

“S aplikací jsem velmi spokojená a používám ji denně. Nedovedu si už bez ní svou práci představit.”

MUDr. Jana Barnatová, odd. DRG

Okresní nemocnice Příbram

“Aplikaci používá celý náš dívčí kolektiv. Používáme především abecední vyhledávač, základní, hledat ve větvích.”

Hana Punčochářová a tým DRG

Všeobecná fakultní nemocnice Praha

“S PVD jsme spokojeni. Z časového hlediska jde rozhodně o lepší variantu než MKN-10 v knižní podobě nebo v PDF.

MUDr Martin Vojtíšek, kodér

Fakultní nemocnice Brno

“Aplikace PVD je nejen pro mne nejrychlejší a nejpřehlednější pomocník pro správné určení diagnózy.”

Jaromíra Saláková, kodér (Neurologická klinika)

Podporujeme Vás

Náš tým je Vám k dispozici v tomto rozdělení. Co se týče projektu jako takového, kontaktujte Lenku Dezortovou. Dotazy technického rázu směřujte na Jana Hofmanna. Pokud nevíte, kam Váš dotaz zařadit, kontaktujte Kateřinu Raškovou.

Oceníme, pokud nám napíšete o Vašich zkušenostech s Aplikací PVD nebo zašlete podněty pro její další rozvoj.

Lenka Dezortová
Lenka DezortováProjektový manažer
Tel.:   +420 222 275 561
GSM:  +420 737 280 016
E-mail: lenka.dezortova@i.cz
Jan Hofmann
Jan HofmannProgramátor analytik
Tel.: +420 222 275 531
E-mail: jan.hofmann@i.cz
Kateřina Rašková
Kateřina RaškováProjektový konzultant
Tel.: +420 222 276 571
E-mail: katerina.raskova@i.cz

ICZ GROUP

Významný dodavatel informačních technologií. ICZ pokrývá oblasti aplikačního software, bezpečnosti a infrastruktury, zdravotnictví, obrany, dopravy, financí, výroby, logistiky a telekomunikací. Vedle ČR a SR působí Skupina ICZ také v dalších zemích.

V oblasti zdravotnictví se snažíme jednotlivé procesy modernizovat, optimalizovat a zlidšťovat. Poskytujeme řešení a služby pro národní zdravotnický systém, nemocnice, zdravotní pojišťovny, výzkumná pracoviště i orgány státní správy a samosprávy.

VÍCE O NÁS