Projekt: Asistent vykazování AV(D) – Výzkum a vývoj společnosti ICZ a.s. v oblasti využití umělé inteligence při zpracování zdravotnické dokumentace.

  • Na projektu spolupracovala ICZ se ZČU v návaznosti na propojování akademické a komerční sféry.
  • Výstupem projektu je softwarové řešení AV(D) – inteligentní asistent pro podporu kódování a vykazování diagnóz, kódů provedených výkonů, poskytovaných léků a zdravotnických prostředků.
  • Pro toto softwarové řešení byl v rámci projektu vytvořen predikční model využívající umělou inteligenci, který by měl jako asistent pomáhat uživateli (lékaři a dalším osobám zodpovědným za kódování pro potřeby vyúčtování péče) s výběrem vhodných dat pro předání zdravotní pojišťovně za účelem efektivního vykazování a vyúčtování zdravotní péče.

AV(D) na základě údajů o pacientovi a průběhu jeho léčby získaných z textů zdravotnické dokumentace doporučí uživateli: hlavní diagnózu, vedlejší diagnózy, pravděpodobnost diagnózy.

Ukázky využití AV(D) v integraci s klinickým systémem ve dvou úlohách:

  • AV(D), poraď mi
  • AV(D), zkontroluj

Projekt bude také představen v rámci Týdnu inovací 10. 10. 2023. Více o akci zde.

Pro větší představu zde můžete vidět statickou ukázku možného zobrazení AV(D), poraď mi. Jedná se o ilustrativní příklad výstupu AVD. Detailněji budeme AVD představovat v roce 2024 po vyhodnocení pilotního projektu.

Tým AVD