01.07.2020 vyšla Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020.

„Vyhláška č. 305/2020 Sb. stabilizuje příjmy poskytovatelů a zohledňuje pokles produkce i růst nákladů poskytovatelů spojených s epidemií onemocnění COVID-19.“

Některých z Vás se problematika financování nemocnic týká více, některých méně. Abyste ale i Vy měli o této situaci alespoň stručný přehled, Ing. Jiří Noháček připravil prezentaci, která stručně shrnuje nejdůležitější efekty, které nová vyhláška přináší.

Prezentaci brzy najdete v právě vznikající digitální knihovně ICZ.