V letošním roce jsme na základě vícero žádostí vypsali několik Kurzů kódování s cílem podpořit ty, kteří se chtějí připravit na dráhu profesionálního kodéra a s kódováním nemají zkušenosti. Ukázalo se však, že je zájem i o další typy kurzů.

Zastáváme názor, že je nutné zájemce rozdělovat do homogenních skupin (a to jak z hlediska vstupních znalostí, tak z hlediska cílového směřování účastníků kurzů), a proto jsme následně připravili obdobný kurz i pro lékaře, kteří jsou pověřeni kódováním nebo se potřebují orientovat v oblasti DRG.

Nabídka kurzů

V roce 2023 byly vypsány tyto kurzy:

1) KURZ KÓDOVÁNÍ V SYSTÉMU DRG PRO ZAČÍNAJÍCÍ KODÉRY (NELÉKAŘE)
 • Rozsah kurzu: 3 dny

Náplní kurzu je především:

 • Klinická terminologie
 • Struktura a koncept klasifikace MKN-10
 • Pravidla a konvence kódování v MKN-10
 • Pravidla kódování v systému DRG v ČR
 • Algoritmy DRG klasifikace ve vztahu ke kódování
 • Funkce grouperu
 • Práce s klinickou dokumentací
 • Práce s aplikacemi pro klinickou podporu kodéra (PVD)
 • Úhradová vyhláška – základní principy
 • Důležité podklady pro Vaši práci

Abychom předešli nedorozuměním, tak zdůrazňujeme, že:

 • Kurz se vztahuje ke kódování pouze akutní hospitalizační péče.
 • Klinické kódování (náplň práce klinického kodéra) je převod klinického textu do kódů klinické klasifikace (v rámci kurzu do MKN-10). To se může dít zcela samostatně, nebo může jít o kontrolu korekci kódů (předběžně) navržených ošetřujícím lékařem. Mechanický přepis kódů diagnóz či výkonů, vykazování kódů a množství ZUMů a ZULPů nejsou klinickým kódováním.
 • Pokud máte pochyby, zda je kurz pro vás vhodný, kontaktujte nás; rádi s Vámi probereme různé aspekty a poradíme Vám.
2) KURZ DRG A KÓDOVÁNÍ PRO LÉKAŘE
 • Rozsah kurzu: 2 dny

Kurz má podobný obsah jako Kurz pro kodéry s tím, že:

 • Není uvedena klinická terminologie,
 • Výklad pravidel kódování je méně podrobný,
 • Je kladen větší důraz na vliv organizačních aspektů (které může lékař ovlivnit) na klasifikaci a úhradu hospitalizačních případů.

V roce 2024 budeme připravovat kromě stávajících i následující kurzy:

 • KURZ DRG A KÓDOVÁNÍ PRO LÉKAŘE ZE ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN
 • KURZ KÓDOVÁNÍ V SYSTÉMU DRG PRO POKROČILEJŠÍ KODÉRY (nelékaře)
 • SYSTÉM DRG PRO MANAŽERY (včetně problematiky kódování, kodérů, kodérských oddělení)
Místo konání
 • Standardně kurzy probíhají v Praze v centrále společnosti ICZ a.s.
 • Jiná lokalita může být vypsána podle zájmu a počtu účastníků – podmínkou je garance školící místnosti/počítačové učebny
Certifikát

Po absolvování kurzu obdržíte Certifikát za účast na kurzu pro začínající kodéry/pro lékaře s uvedením časové dotace kurzu a náplně kurzu.

Upozorňujeme, že v ČR se zatím nevydávají certifikáty s vyšší hodnotou; pokud někdo nabízí vyšší míru garance, jde pouze o pravost dokumentu, nikoliv o váhu certifikátu.

Školitel

Kurzy vede MUDr. Petr Tůma, který je dlouholetým spolupracovníkem ICZ v oblasti DRG. Již řadu let se zaměřuje na problematiku klinického kódování včetně způsobů jejího řešení v různých zemích. Klade důraz nejen na teoretické, ale také na praktické stránky aplikace principů kódování, proto je vyhledávaným konzultantem a školitelem v celé řadě nemocnic. Je zastáncem konceptu profesionalizaci klinického kódování a jeho přičiněním vzniklo několik kodérských center.

Koncept kurzů

Věcnou koncepci kurzů jsme dlouho rozmýšleli. Cílem bylo do minimálního rozsahu, co se týče počtu hodin, vyváženě vložit co nejvíce teoretických i praktických informací, (aby využití daného času bylo opravdu efektivní.) Cenu jsme se také snažili ponechat nízkou s ohledem na důležitost vzdělávání v dané oblasti.

Příprava kurzů stále podléhá určitým proměnám, které se budou samozřejmě týkat i aktuálních změn v jednotlivých letech a pro ně určeným pravidlům.

V rámci kurzů kódování se využívá Aplikace PVD (Pomocník pro vykazování diagnóz) – jednak pro osvojení standardního postupu vyhledávání kódu MKN-10, a zároveň pro osvojení obtížnějších funkcionalit a pochopení znalostí klasifikace DRG.

Jak správně vybrat kurz?

Hledisek je velké množství a při přihlašování na jednotlivé kurzy je nutné zvážit vstupní předpoklady:

 • Zda účastník kurzu má skutečný zájem pracovat jako klinický kodér a nejde mu jenom o orientaci v problematice kódování
 • Zda se jedná/nejedná o pokročilé kodéry, protože rozsah a rychlost výkladu jsou přizpůsobeny začínajícím kodérům
 • Zda kurz je či není určen pro lékaře, protože pro ně jsou některé části školení nadbytečné, např. lékařská terminologie.
Jaký je přínos účasti kodérů/lékařů pro management nemocnice?
 • Kodér se naučí efektivně investovat čas tam, kde to má pro nemocnici z ekonomického hlediska smysl.
 • Kodér získá přehled o všech oblastech, které s kódováním souvisejí.
 • Kodér získá návod, jak pokračovat v dalším sebevzdělávání.
 • Kodér/lékař pověřený kódováním získá přehled o principech kódování a dopadů v úhradách.

Kontaktní osoba

Ing. Lenka Dezortová
Projektový manažer

Tel.:   +420 222 275 561
GSM:  +420 737 280 016
E-mail: lenka.dezortova@i.cz