Léto a zejména období školních prázdnin je čas, který raději spojujeme spíše s představou zábavy a uvolnění, než s myšlenkami na pracovní povinnosti a různé regule, kterými se práce kodéra řídí. Proto dnes opustíme oblast pravidel kódování a podíváme se na jinou možnost zaznamenání nemocí a operací, než jsou kódy MKN-10 a kódy Seznamu výkonů, a to je záznam pomocí not (uvědomme si, že noty jsou také kódem).

Je známo, že někteří hudební skladatelé rádi svými skladbami popisovali konkrétní předměty, úkazy nebo události. Mezi nejznámější příklady patří hudební zobrazení zvířat (od poměrně snadno hudebně napodobitelných slavíků či slepiček až třeba po obtížněji hudebním prostředky zobrazitelné akvarijní rybičky), přírody a bitev.

Mnohem méně často jsou předmětem hudebního zobrazení nemoci (snad vyjma duševních poruch, které jsou relativně častým námětem oper) a operace. Jediný příklad podrobného hudebního popisu onemocnění a operace, který znám, je skladba snázvem „Le Tableau de l’Operation de la Taille“ (volně lze přeložit jako „Popis lithotomie“) z Páté knihy skladeb pro violu da gamba (Cinquième Livre de pièces de viole) francouzského skladatele a hráče na violu da gamba Marin Maraise (31. května 1656 – 15. srpna 1728[1])

Popisovanou operací je vynětí kamenů močového měchýře otevřenou cestou (lithotomie). Výkon skladatel sám podstoupil a rozhodl se podělit se o poznatky a zážitky s jinými hudebníky[2].

Lithotomie se prováděla dávno před dobou Marin Maraise. Např. už v Hippokratově přísaze je tento výkon jmenován hned po potratu a euthanasii jako další akt, který se zavazuje lékař neprovádět[3] a přenechat provedení specialistům-lithotomistům.

Průběh operace byl následující: Močový měchýř byl nejdříve naplněn vodou pomocí transuretrální sondy. Močový měchýř se působením tlaku vody vyklenul a stal se viditelným pro chirurga, který si mohl vybrat nejvhodnější místo pro incizi. Ta byla provedena ve dvou krocích, nejprve byla incidován stěna, a potom močový měchýř. Velikost řezu závisela od velikosti kamene, přičemž byly vyndávány i kameny velikosti slepičího vejce. Chirurg pak zasunul svůj ukazováček a prostředníček levé ruky do konečníku pacienta a vytlačil kámen směrem k otevřené ráně. Speciální klíšťky (používané výhradně k tomuto výkonu) umožnily zachytit kámen a vyjmout ho z močového měchýře. Podle dobových informací bylo k operaci (mimo chirurga) zapotřebí asistence 7 lidí, jejichž hlavní úlohou bylo znehybňovat pacientovi (který byl mimo to přivázán), a to ramena (2 osoby), kolena (2 osoby), perineum (1 osoba) a podávat nástroje a přidržovat potřebné nádoby (2 osoby). Výkon byl prováděn velmi rychle. Mortalita byla vysoká, odhaduje se na cca 25%.

Marin Marais zařadil popis operace jako skladbu číslo 101 své Páté knihy pro violu da gamba. Skladba je krátká (skoro bychom mohli říci, že je to kodérsky úsporný zápis) a notový záznam je doprovázen textem. Obojí je zachyceno níže.

Přehled jednotlivých částí popisu lithotomie:

Není bez zajímavosti, že postavu skladatele a současně hráče na violu da gamba Marin Maraise ztvárnil v roce 1991 Gérard Dépardieu ve filmu Tous le Matins du Monde; je to ve Francii až doposud (vedle postavy Obélixe) jeho nejúspěšnější filmová role. Film nebyl v běžné české distribuci.

Výše popsaná operace, ani jí věnovaná skladba ve filmu zmíněny nejsou (film zahrnuje období vlády Ludvíka XIV, který zemřel v roce 1715; Marin Marais podstoupil lithotomii kolem roku 1720 a skladbu s hudebním popisem lithotomie vydal tiskem v r. 1725.)


[1] Zemřel tedy na den přesně před 290 roky.

[2] Celá skladba je ve více verzích na youtube, např. níže. Recitátor deklamuje originální text. Video obsahuje také další skladbu s názvem Relevailles, což lze velmi volně vyložit jako obraz uzdravení, rehabilitace a zjevně také zlepšené nálady. Tato radostnější a notně pozitivnější část začíná v čase 3:13.

[3] „Nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mne o to kdokoli požádal, a nikomu také nebudu radit (jak zemřít). Žádné ženě nedám prostředek k vyhnání plodu….“ „Nebudu (lidské tělo) řezat, ani ty, co trpí kameny (lat.: neque vero calculo laborantes secabo) a tento zákrok přenechám mužům, kteří toto řemeslo provádějí.“


Ukázka ze jmenovaného filmu  (Československá filmová databáze)

Facsimile notového záznamu (jde o skladbu s číslem 101)

Použitá literatura:

  • MARIN MARAIS AND OPEN CYSTOLITHOLAPAXY; D’Amato, Abram et al.; The Journal of Urology , Volume 189 (2013) , Issue 4 , e455
  • La Lithotomie musicale ou le Théâtre de l’Opération de la Taille de Marin Marais par le Pr Georges RAYMOND (odkaz)

Autor článku: Dr. Petr Tůma

Viola da gamba