Počínaje letošním rokem připravili tvůrci systému CZ–DRG nové značení DRG kategorií a DRG bází, které rozšiřuje klasifikační schopnosti tohoto systému po vzoru zahraničních klasifikací (Francie – CCAM, Skandinávie – NCSP +, Spojené státy – PCS). Níže je rozepsán význam jednotlivých písmenných kódů se zvýrazněním klíčového písmene, které usnadňuje jejich zapamatování. V letošním roce si kódování osvojí pracovníci zodpovědní za kódování zdravotních služeb v referenčních nemocnicích projektu DRG Restart, v následujících letech by se podle plánu ÚZIS ČR měl systém rozšířit na ostatní zdravotnická zařízení poskytující akutní lůžkovou péči. Jediným nedostatkem nového systému je dle mého názoru nevhodné obrácené číslování bází, u kterých je zvýšena tzv. severita (CC = 2 – 4) končí nižší číslicí „01“, ale severita (CC = 0 – 1) končí číslicí vyšší „02“ nebo také „03“ a více. Toto může uživatele zvyklé na původní číslování bází v systému IR-DRG poněkud mást.

Označení MDC 00 – 25 případně 88, 99

Známe již z předchozího systému IR–DRG, tudíž nebudou více rozebírány.

Označení DRG kategorie:
 1.  Orgánově specifické MDC – kód odpovídá charakteru orgánového postižení, tj. charakteru nemoci, vady, zdravotního nebo funkčního stavu, který je řešen v rámci hospitalizačního případu:
 • ZZánětlivá a infekční onemocnění,
 • FFunkční a strukturální poruchy,
 • NNovotvary,
 • VVrozené Vývojové Vady,
 • TTraumata zahrnující poranění, popáleniny, poleptání a přítomnost cizího tělesa,
 • X – jiná onemocnění a poruchy včetně symptomů a nespecifických diagnóz (neznámá X)
 1. Orgánově nespecifické MDC – označení je individuální:
 • A – trAnsplantace a péče s nimi související,
 • B – ekonomicky náročné výkony (např. UPV která je z kumulativního pohledu časově delší než stanovená hranice) „náročné na Banku“
 • O – těhotenství, porod a šestinedělí, (kapitola O dle MKN–10)
 • P – novorozenci, (kapitola P dle MKN–10)
 • R – akutní Rehabilitace.

___________________________________________________________________________________

Označení DRG báze:

 Všechny léčebné modality od radikálních chirurgických výkonů až po konzervativní přístup. Napříč systémem CZ–DRG byl zaveden jednotný číselník, podle kterého lze jednoduše rozpoznat typ DRG báze. Jednotlivé položky číselníku jsou následující:

 • I – terapeutická s Invazivním kritickým výkonem,
 • M – terapeutická s Mini invazivním nebo neinvazivním kritickým výkonem,
 • DDiagnostická s kritickým výkonem,
 • C – terapeutická – podání Cílené léčby (biologické, imunologické, Cytostatik),
 • R – terapeutická – Radioterapie,
 • K – terapeutická bez Kritického výkonu (Konzervativně)
Příklady označení DRG bází:

00-I05-01  Transplantace ledviny u pacientů s CC = 4

00-I05-02  Transplantace ledviny u pacientů s CC = 3

00-I05-03  Transplantace ledviny u pacientů s CC = 0-2

04-M03-01 Endoskopické zavedení endobronchiální chlopně pro CHOPN

12-D01-00 Biopsie prostaty

16-C05-01 Cílená léčba myelodysplastického syndromu

11-R01-01 Zevní radioterapie pro ZN vylučovací soustavy v délce 21 a více ozařovacích dní s IMRT

08-K14-00 Jiná onemocnění páteře a bolest zad

Autor:  MUDr. David Kadaňka