Kódování diagnóz – běh na dlouhou trať

V říjnu 2018 proběhl odborný seminář společnosti ICZ a.s., který se týkal problematiky kódování diagnóz dle MKN-10 a IR-DRG. Tento cyklus seminářů je dlouhodobě pojmenován jako „Běh na dlouhou trať“, protože kódování chápeme jako neustálý a vyvíjející se proces.

O semináře je každoročně velký zájem, proto je pořádáme ve 3 lokalitách v rámci celé ČR. Letos jsme museli z důvodu velkého zájmu přidat i další termín v Praze. Celkem semináře navštívilo přibližně 150 kodérů, lékařů či kontrolérů z více než 60ti různých subjektů. Semináře jsme organizovali jako obvykle výhradně pro uživatele Aplikace PVD (Pomocník pro vykazování diagnóz) s cílem představit změny v oblasti kódování platné v roce 2019. Účastníci těchto seminářů tak mají možnost připravit se na změny, které je v příštím roce čekají, a zkonfrontovat si svůj názor na výklad těchto změn nejen s přednášejícím, ale i vzájemně mezi sebou.

Ing. Lenka Dezortová v úvodu připomněla, že Aplikace PVD na trhu funguje a dle aktuálních změn se stále vyvíjí již téměř 10 let.

Odborný konzultant, MUDr. Petr Tůma, informoval účastníky o připravovaných změnách v Metodice kódování pro rok 2019. Po přestávce přišlo na řadu téma úhrad (s využitím DRG v roce 2019), které bylo koncipováno na míru pro potřeby kodérů. Na konci druhého bloku bylo představeno téma využití sdílených informací z revizní činnosti.

Účastníci seminářů se zajímali o to, jak aktuálně zajistit kódování DRG markerů v praxi. Metodika užití DRG markerů není v některých aspektech zcela jednoznačná a lze očekávat, že se bude vyvíjet; proto je aktuálně nastavení kontrol v NIS obtížně proveditelné. Obecně lze říci, že vykazování DRG markerů pravděpodobně povede k většímu zapojení kodérů do procesu kódování. Pokud se budou kodéři podílet na kódování nebo kontrole DRG markerů, bude nutné garantovat kvalitně vedenou zdravotnickou dokumentaci, konkrétně operační protokoly.

V oblasti revizí lze očekávat různý úhel pohledu na proces kódování a to kodérský, úhradový či diagnostický. Revize se týkají činnosti kodéra i lékaře, který píše zdravotnickou dokumentaci a stanovuje klinické diagnózy. Využívání výsledků revizí z jiných zařízení je limitováno skutečností, že se pravidla kódování meziročně poměrně významně mění.

Nejvíce se diskutovalo o změnách v pravidlech pro kódování infekčního agens a sepse; v některých bodech připouští znění pravidel více výkladů. K těmto sporným bodům lze podat oficiální dotaz na ÚZIS.

Kateřina Rašková na závěr přednesla koncept bulletinů, který se rozvíjel v průběhu minulého roku – na čem jsme pracovali, co se povedlo, ale také co se plánuje a jaký bude další vývoj Aplikace PVD.

Věříme, že semináře byly přínosem do Vaší praxe a těšíme se na Vás při dalším setkání.

Kateřina Rašková, Lenka Dezortová

Pozvánka: ICZ pozvánka – seminář Kódování diagnóz 2018
Dotazník vztahující se k akci: Hodnocení semináře – Kódování diagnóz 2018

Některé prezentace ze semináře ke stažení zde:
PVD aplikace
PVD bulletiny