Kódování diagnóz – běh na dlouhou trať

Na konci listopadu proběhl seminář ICZ a.s., který se opět týkal problematiky kódování diagnóz dle MKN-10 a IR DRG. Tento cyklus seminářů, jak už jste si možná všimli, jsme pojmenovali „Běh na dlouhou trať“, protože kódování je neustálý a vyvíjející se proces.

I letos byl o semináře velký zájem, za který jsme opravdu rádi a těší nás to. Pro zajímavost, Praha byla naplněna do jedné hodiny od rozeslání pozvánek (35 míst). Celkem semináře navštívilo přibližně 130 kodérů a kontrolérů z více než 70ti různých subjektů.

Prvním blokem provedla účastníky Ing. Lenka Dezortová a odborný konzultant ICZ a.s., MUDr. Petr Tůma, který je obeznámil s pohledem do budoucna – kam se vyvíjí kódování v ČR. Poté Ing. Lenka Dezortová představila nový web (www.mkn-kodovani.cz). V druhém bloku opět MUDr. Petr Tůma seznámil zúčastněné s navrženými změnami v metodice kódování pro rok 2018 a i tento rok proběhla přínosná diskuze. Nově Kateřina Rašková připravila pro jednotlivé zákazníky konzultační zprávu. Tento stručný přehled poté s Lenkou Dezortovou s každým individuálně prošly. Díky tomu jsme získali další podněty, a to nejenom pro další možný vývoj Aplikace PVD (Pomocník pro vykazování diagnóz).
Na letošních seminářích byly také představeny inovace v Aplikaci PVD, což byl takový bonus již pro zkušené uživatele.

Těšíme se na Vás na dalším semináři a děkujeme, že jste se zúčastnili.

Pozvánka: ICZ_pozvánka_seminář_Kódování_2017