V lednu se konal tradiční seminář ICZ a. s. na téma „Úhradová vyhláška 2017“.

Semináře proběhly ve třech lokalitách Praha, Plzeň, Brno. Navštívila je necelá stovka zájemců z přibližně 40ti subjektů, jednalo se o zástupce z vedení nemocnic, krajských úřadů a zdravotních pojišťoven. Cílem seminářů bylo srozumitelně interpretovat aplikaci změn vyhlášky pro daný rok v praxi. Odborný konzultant, Ing. Jiří Noháček, prezentoval praktické dopady na financování nemocnic hospitalizační a ambulantní péče. V druhé části semináře byli představeni jednotliví odborní řešitelé, aktualizace a novinky z oblasti ICZ AMIS*MIS.

Seminář_ICZ_AMIS_MIS_2017

Seminář_ICZ_Úhradová_Vyhlaska_2017