Ve dnech 12. 1., 16. 1. a 18.1. probíhal tradiční zdravotnický seminář společnosti ICZ, zaměřený na novinky v oblasti úhradové vyhlášky pro rok 2018. Letošní ročník začal v Praze, poté následoval přesun do Ostravy a v Brně byla série seminářů zakončena.

Cílem seminářů bylo nalezení praktických možností jak v novém roce efektivně pracovat s novou vyhláškou a dále představit řešení této problematiky pomocí nástrojů ICZ.

V dopolední části semináře byl odborný program koncipován do dvou tematických bloků:

  1. Úhradová vyhláška 2018 a její dopady na financování nemocnic
  2. Aktualizace ICZ AMIS*MIS pro jednotlivé nemocnice v roce 2018

Úhradovou vyhlášku, její změny v roce 2018 a praktické dopady na financování hospitalizační a ambulantní péče prezentoval Ing. Jiří Noháček. Dále pak byl představen manažerský informační systém z pohledu roku 2017. Tato část řešila možnosti řízení poskytované zdravotní péče a například také informace týkající se DRG Restart.

Druhá část semináře byla zaměřena aktualizaci manažerského informačního systému ICZ AMIS*MIS na podmínky nové úhradové vyhlášky. Této části se zúčastnili oborní řešitelé ICZ AMIS*MIS – Ing. Jan Hofmann, Mgr. Vlastimil Kubíček a Mgr. Milan Milička. Řešili se tedy novinky a také možnosti práce s ICZ AMIS*MIS.

Na závěr proběhla diskuze a odborná konzultace.

Seminářů se celkově zúčastnilo kolem 100 zástupců, a to jak z řad vedení nemocnic, tak i z řad IT pracovníků, kodérů a zástupců zdravotnických zařízení v oblasti controllingu či oddělení úhrad zdravotní péče.