Seminář Úhradová vyhláška 2020 pořádaný týmem MIS, sekcí HEA, společností ICZ

Ve druhé polovině ledna a na začátku února letošního roku se konaly tradiční semináře na téma „Úhradová vyhláška 2020 a její dopady na financování nemocnic“. Společnost ICZ a.s. pořádá tento odborný vzdělávací seminář již osmým rokem a řada zdravotnických profesionálů na základě tohoto zpracování úhradové vyhlášky pracuje v průběhu celého roku.

Ač byla organizace semináře náročnější než jindy, jelikož došlo ke změně termínů z důvodu nemoci hlavního přednášejícího a nepřálo nám počasí, tak semináře navštívilo celkem 130 posluchačů z více než 60 subjektů. Jednalo se především o zástupce z řad vedení zdravotnických zařízení, krajských úřadů a zdravotních pojišťoven. Účastníci se s námi mohli setkat v Praze, Brně nebo v Ostravě.

Cílem seminářů je srozumitelně interpretovat aplikaci změn úhradové vyhlášky pro daný rok v praxi. Odborný konzultant ICZ a.s., Ing. Jiří Noháček, prezentoval praktické dopady na financování hospitalizační a ambulantní péče. Odborní řešitelé v čele s Ing. Jiřím Kylišem představil aktualizaci produktu ICZ AMIS*MIS pro rok 2020 a novinky v dané oblasti.

Semináře pořádáme hlavně pro uživatele manažerského informačního systému ICZ AMIS*MIS. Tato setkání jsou přínosná z důvodu osobního kontaktu s našimi klienty a slouží i ostatním zájemcům jako inspirace k seznámení se s prostředím ICZ a.s. a získání důvěry v naše produkty.

Program: Program UV 2020