Seminář Úhradová vyhláška 2021 pořádaný týmem MIS, sekcí HEA, společností ICZ

Tradičně by se v tuto dobu konaly semináře na téma „Úhradová vyhláška 2021 a její dopady na financování nemocnic“ a společnost ICZ a.s. by tak již po deváté pořádala tento odborný vzdělávací seminář.

Bohužel vzhledem k probíhající pandemii Covid-19 nebylo možné tuto akci uskutečnit. Proto jsme se rozhodli uspořádat seminář v on-line prostředí. Jednalo se o celých 90 minut prezentací zaměřených na novinky v oblasti úhradové vyhlášky. Naším cílem bylo srozumitelně interpretovat aplikaci změn úhradové vyhlášky pro daný rok v praxi. Prezentace zpracoval a natočil odborný konzultant ICZ a.s., Ing. Jiří Noháček.

Vzdělávací prezentace poskytla ICZ svým stálým zákazníkům v oblasti manažerských informačních systémů a kódování diagnóz. Jsme rádi, že jsme Vám mohli alespoň touto cestou předat podstatné informace související s vyhláškou a se společnou prací.