Sekce Zdravotnictví pomáhala nejen lékařům

Aktuální mimořádná opatření Vlády České republiky bezprostředně narušují osobní a současně tedy i pracovní život. Pokud je to alespoň trochu možné a situace to dovoluje, měli by lidé a zároveň firmy zůstat u toho, co běžně dělají. Proto jsme jako IT firma přemýšleli, jak bychom mohli pomoci tím, co umíme nejlépe – tedy nějakým SW či HW řešením, které by usnadnilo práci momentálně nejvytíženějším osobám (lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům).

V portfoliu našich produktů je mimo jiné softwarový nástroj PVD (Pomocník pro vykazování diagnóz), který zefektivňuje proces vykazování poskytnuté zdravotní péče. Za současné situace jsme se rozhodli zdarma zpřístupnit aplikaci PVD všem zdravotníkům, kodérům a THP pracovníkům všech zdravotnických zařízení a pojišťoven v České republice až do ukončení nouzového stavu. Do aplikace PVD byl také přidán kód pro COVID 19 (podezření U69.75, onemocnění U07.1) a zároveň byly vloženy instrukce ÚZIS pro kódování tohoto onemocnění.

Jiří Kyliš a David Urban