Kódování komplikací zdravotní péče nejde vyřešit současně jednoduše i jednoznačně. Má být dána přednost jednoduchosti pravidel, nebo jednoznačnosti i za cenu, že pravidla pro kódování komplikací budou mít více stran?

Téma připravil Dr. Petr Tůma a bude diskuzi dále sledovat po odborné stránce.