EDU ICZ – ZNALOSTI NA JEDNOM MÍSTĚ

Představujeme Vám novou on-line vzdělávací platformu EDU.I.CZ , která pracovníkům z oblasti zdravotnictví nabízí řadu videí, prezentací a dalších materiálů pro vzdělávání a orientaci v oblastech financování zdravotní péče a z oblasti kódování diagnóz.

Cíl EDU ICZ

Naším cílem je zpřístupnit každému, kdo to potřebuje, informace ve formě krátkých, různě zaměřených videoprezentací zpracovaných specialisty na témata z oblastí financování zdravotní péče a z kódování diagnóz.

Důvod založení EDU ICZ

O znalosti naše a zejména našich kolegů je dlouhodobě zájem. Společnost ICZ pravidelně pořádala semináře Úhradové vyhlášky a Kódování diagnóz, nicméně s ohledem na pandemii bylo třeba se přizpůsobit a vytvořit stabilní platformu pro předávání informací.  Semináře kódování a úhradová vyhláška se vždy naplní velmi rychle a poptávka převyšuje naše možnosti. Bohužel není v našich silách poskytnout vám u vás v nemocnicích školení, konzultace a semináře v rozsahu a struktuře, které jsou požadovány, a ve vyhovujících termínech. Jelikož změny přichází poměrně dost rychle a turbulentně, čekat na seminář za půl roku je pozdě. Zároveň poslat jen krátký souhrn nebo se věci věnovat v bulletinu není dostačující.

Díky této online vzdělávací platformě pro Vás tak můžeme přehledně, jednoduše a rychle vytvářet a sdílet důležité informace.

Obsah EDU ICZ

Na webu edu.i.cz můžete nalézt naučné prezentace, videa s mluveným výkladem odborných konzultantů Ing. Jiřího Noháčka a MUDr. Petra Tůmy a další vzdělávací materiály. Také se například chystáme natočit rozhovory s odborníky z vyjmenovaných oblastí. Můžete mít tedy jistotu, že počet dostupných příspěvků se bude kontinuálně zvyšovat během celého roku.

Více informací, například o předplatném, členství nebo typu zveřejněných příspěvků, naleznete na samotném portále edu.i.cz nebo v produktovém listu níže.