SEMINÁŘ ICZ 2021
Kódování v současném úhradovém systému + Financování nemocnic

Minulý i letošní rok byl z důvodu pandemie COVID-19 v mnoha ohledech odlišný. Nekonaly se tradiční semináře na téma Kódování diagnóz a Úhradové vyhlášky.

Společnost ICZ a.s. se proto rozhodla, že 23. 6. 2021 uspořádá tradiční seminář netradiční formou, a to za pomoci speciální on-line platformy.

Odborný konzultant MUDr. Petr Tůma  se zabýval tím, Jak prakticky přistoupit ke kódování v roce 2021. Ing. Jiří Noháček prezentoval Úhradovou vyhlášku a její dopady na financování nemocnic v roce 2020/2021.

Záznam semináře
   …
Program semináře
Prezentace ze semináře

01 Úvod – Lenka Dezortová

02 Úvodní slovo – Jiří Kyliš

03 Jak efektivně kódovat – Petr Tůma

 04 Financování nemocnic 2020-21 – Jiří Noháček

Semináře pořádáme převážně pro uživatele manažerského informačního systému ICZ AMIS*MIS a pro uživatele Aplikace PVD (Pomocník pro vykazování diagnóz). Na seminář se přihlásilo přes 400 zájemců z různých institucí.

Účastníky semináře prosíme o vyplnění dotazníku, abychom získali zpětnou vazbu k akci. Předem Vám tímto děkujeme.

Dotazník k akci

A na závěr fotky ze zákulisí…