Kódování diagnóz – běh na dlouhou trať

 

Na přelomu září a října 2019 proběhly odborné semináře společnosti ICZ a.s., které se týkaly problematiky kódování diagnóz dle MKN-10 a IR-DRG. Tento cyklus seminářů je dlouhodobě pojmenován jako „Běh na dlouhou trať“, protože kódování chápeme jako neustálý a vyvíjející se proces.

O semináře je každoročně velký zájem, proto je pořádáme ve 3 lokalitách v rámci celé ČR. Letos jsme museli z důvodu velkého zájmu přidat i další termín v Praze. Celkem semináře navštívilo přibližně 160 kodérů, lékařů či kontrolérů z více než 70ti různých subjektů. Semináře jsme organizovali jako obvykle výhradně pro uživatele Aplikace PVD (Pomocník pro vykazování diagnóz) s cílem představit změny v oblasti kódování platné v roce 2020. Účastníci těchto seminářů tak mají možnost připravit se na změny, které je v příštím roce čekají, a zkonfrontovat si svůj názor na výklad těchto změn nejen s přednášejícím, ale i vzájemně mezi sebou.

Ing. Lenka Dezortová v úvodu připomněla, že Aplikace PVD na trhu funguje a dle aktuálních změn se stále vyvíjí již 10 let.

Odborný konzultant, MUDr. Petr Tůma, informoval účastníky o připravovaných změnách v Metodice kódování pro rok 2020.  Dalším přednášejícím byl MUDr. David Kadaňka, který je vedoucím týmu revizních lékařů OZP a od roku 2018 je i členem Řídící rady pro implementaci CZ -DRG do rezortu zdravotnictví. Téma, které si připravil, se týkalo právě využití sdílených informací z revizní činnosti a pohled revizního lékaře a následně jaký vývoj lze očekávat v oblasti kódování  a představení nového systému CZ-DRG.

V oblasti revizí lze očekávat různý úhel pohledu na proces kódování a to kodérský, úhradový či diagnostický. Revize se týkají činnosti kodéra i lékaře, který píše zdravotnickou dokumentaci a stanovuje klinické diagnózy. Využívání výsledků revizí z jiných zařízení je limitováno skutečností, že se pravidla kódování meziročně poměrně významně mění. Ke konci prvního bloku byla představena novinka v Aplikaci PVD a to začlenění zkušeností z revizí a jejich přiřazení k příslušnému kódu. Kateřina Rašková poté přednesla na čem jsme pracovali, co se povedlo, ale také co se plánuje a jaký bude další vývoj PVD.

Po přestávce přišlo na řadu téma, které si připravil MUDr. Petr Tůma, a to Úvod do CZ-DRG a na co by se měl kodér připravit, co ho v roce 2020 čeká a co se změní příchodem CZ-DRG. Například byly probrány tyto body:

  • Odpovědnost za klinické versus administrativní údaje
  • Vývoj role lékaře a role kodéra
  • Jak rozumět Seznamu výkonů
  • Jak rozumět DRG markerům
  • Co přinese Katalog procedur
  • V čem je jiná CZ-DRG klasifikace

Věříme, že semináře byly přínosem do Vaší praxe a těšíme se na Vás při dalším setkání.

Lenka Dezortová, Kateřina Rašková

Pozvánka: ICZ seminář Kódování 2019 – pozvánka a program
Dotazník vztahující se k akci: Hodnocení semináře – Kódování diagnóz 2019