červencovém bulletinu jsme Vás informovali o článku, ve kterém byly vyhodnoceny dotazníky s názvem „Informace o revizní činnosti“. Výsledky dotazníkové akce ukázaly, že mezi kodéry je zájem sdílet informace o výsledcích revizí. Zároveň je zde připravenost a ochota údaje o proběhlých revizích poskytovat a sdílet, za předpokladu, že bude zachována anonymita revidovaných nemocnic. Hlavním důvodem pro tento zájem je skutečnost, že přestože revize probíhají převážně velmi korektně, stále zůstávají některé oblasti, kde jsou pravidla nedostatečně přesná a výklad revizních lékařů rozdílný.

Rádi bychom pokračovali v původně stanoveném směru a zapracovali unifikovaným způsobem informace z praxe tak, aby se jednotlivé události daly objektivně zhodnotit a výstupy daly systematicky využít. Prosíme Vás proto o další spolupráci a vyplnění strukturovaného dotazníku podle níže uvedeného návodu.

Získané údaje budou zpracovány a následně prezentovány tak, že anonymita kodérů i nemocnic bude 100 % zaručena a časový údaj bude omezen na kalendářní rok (a tedy nepůjde určit nemocnici nepřímo podle data revize). Protože jako zpracovatele informací jsme zároveň garanty věrohodnosti výstupů a správnosti sdílené informace, není samotný dotazník anonymní. Kontaktní údaje nám budou sloužit k případnému dožádanému upřesnění popisu a zároveň jako určitá záruka důvěryhodnosti poskytované informace. Jiným způsobem s osobními údaji pracovat nebudeme a v žádném případě nebudou nikde publikována.

Návod na vyplnění formuláře
  • Formulář uvedený níže je pro jednu revidovanou oblast. Pokud bylo revidováno více oblastí než jedna, je potřeba vyplnit více formulářů.
  • Jak široce se vymezí „oblast“ záleží na respondentovi.
  • Stejně tak je jenom na něm, které oblasti vybere. Jsou dvě hlediska, podle kterých by měly být oblasti vybírány:
  1. Z popisu situací se mohou poučit ostatní nemocnice
  2. Je vhodné na oblast upozornit s cílem vyvolat diskusi a dosáhnout jednotného výkladu případně iniciovat kultivaci pravidel.

Vzor k nahlédnutí

Další informace

Pokud máte nějaké návrhy na zlepšení výše uvedeného formuláře, budeme rádi, pokud se nám ozvete (pvd@i.cz). Kdyby se naskytl problém při vyplňování formuláře, popřípadě Vám něco nebylo jasné, piště opět na adresu pvd@i.cz. Děkujeme.

Výsledky společné práce budou prezentovány na podzimních seminářích, jejichž termíny jsou už známé zde – na webu MKN-Kódování, a pokud to bude možné (tedy informaci o revizi bude možné vztáhnout ke konkrétnímu kódu, nebo skupině kódů), tak informace o revizích budou zobrazeny u  jednotlivých kódů v PVD.

Věříme, že se nám tímto způsobem podaří poskytnout korektní informace kodérům nemocnic, případně zaujmout i revizní lékaře a přispět tak ke sjednocenému výkladu pravidel a kultivaci systému vykazování diagnóz.